Speciality

Dále provádíme:

  • práce na speciálních objektech
  • práce v oblastech nedostupných klasickou technikou
  • budování reklamních ploch
  • revize a opravy komínů
  • opravy a nátěry mostních konstrukcí

Opravy a nátěry mostních konstrukcí Opravy sil speciální objekty nedostupné běžnou technikourevize komínů Budování reklamních ploch Práce na železničním korydoru